אנשי השפות

בגן שלנו פועלים לצד אנשי החינוך המאיישים את היומיום "אנשי שפות": אנשי חינוך בעלי התמחות ייחודית המביאים אל הגן וחושפים אותנו פעם בשבוע ל"שפה ייחודית" (מפגש תוכן שבועי). אנשי שפות אלה הם חלק מההעשרה הפדגוגית הניתנת לאנשי הגן והם אף מגיעים לימי ההערכות לאורך השנה.

לאחר חשיבה מעמיקה על צרכיהם ההתפתחותיים של ילדים בגיל הרך ומתוך הכרות עם עולמות התוכן הקיימים סביבנו, החלטנו כי השפות ההתפתחותיות הראויות ביותר להטמעה בגן שלנו הן: מוזיקה, תנועה וחומרים.

אנו מעוניינים שהילדים יבואו במגע ישיר ויצרו יחסים עם אותם "אנשי שפות" ועם השפה הייחודית (התוכן) שכל אחד מביא. במפגשים השבועיים שאותם אנשי השפות מזמינים את הילדים ישתתפו גם המחנכים של הילדים כשהמטרה היא, ש"שפות" אלו יהיו מדוברות ונוכחות לאורך כל ימות השבוע בתוך סדר היום בגן, על ידי אנשי הצוות הקבועים (ולא רק כשאנשי-ה"השפה"- באים לפעול עם הילדים).  

מוזיקה3 pixel.jpg

מידי שנה במהלכה ובסופה אנו עורכים אומדן  הערכה וחשיבה מתפתחת עם מנהלי המערכת, ההדרכה הפדגוגית, אנשי הצוות  ואנשי השפות עצמם על מנת לשקול את המשך הדרך בתפיסת השפות ואנשי השפות המותאמים ביותר לקבוצות הגיל השונות השותפות למרחב החינוכי בגן. המטרה היא לבחור להמשיך ו/או לשנות את התחום השפתי הנלמד, בהתאמה מרבית לצרכים ההתפתחותיים של הילדים.

אנשי השפות ייכנסו לפעולה בשלהי תקופת הוויסות וההסתגלות או בתום החגים על פי החלטה פדגוגית ומערכתית ויסיימו את פעילותם לקראת סוף השנה, בחודש יולי. השפות השונות יוצגו בפניכם באספות ההורים הראשונות של שנת הלימודים.